Waarom kiezen voor een warmtepomp?

Een warmtepomp haalt tot 80% van zijn energie uit zijn directe omgeving (lucht, bodem of water). Het is dus een hernieuwbare en gratis energie.

Idealiter wordt een warmtepomp gecombineerd met lagetemperatuurverwarmingstoestellen (lagetemperatuur-radiatoren of vloerverwarming). Dit systeem moet worden gekozen voor nieuwbouw of een complete renovatie.

Operatie:

Een warmtepomp bestaat uit vier hoofdcomponenten: de verdamper, de compressor, de condensor en het expansieventiel. De warmtepomp onttrekt warmte-energie aan een warmtebron (lucht, bodem of water, afhankelijk van het systeem).

Deze warmte gaat dan door 4 fasen:

- Verdamper: de opgevangen warmte wordt overgebracht naar een koelvloeistof in de verdamper. De temperatuur van deze vloeistof stijgt en het wordt omgezet in een damp (gas).

- Compressor: het gas wordt in de compressor gezogen, waar het onder hoge druk wordt samengeperst en een temperatuur van 90°C bereikt.

- Condensator: In de condensator geeft het gas een deel van zijn warmte af aan het verwarmingscircuit van het gebouw. Het condenseert dan en wordt weer vloeibaar.

- Expansieklep: een drukdaling veroorzaakt een temperatuurdaling in de koelvloeistof, nu kouder dan de warmtebron, en de cyclus begint opnieuw.


Vraag uw gratis offerte aan!

Heeft u een vraag? Onze experts zullen u antwoorden.